Tekstgrootte      

7,5% Obl. Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude

Object
De 7,5% Obligatie Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude investeert in Golfbaan Spaarnwoude, de populairste golfbaan van Nederland.

Locatie
Golfbaan Spaarnwoude ligt middenin het recreatiegebied Spaarnwoude, tussen Amsterdam, Haarlem en Velsen, dat uitgebreide mogelijkheden heeft voor sport en ontspanning.

Huurder
Heerenstede heeft begin 2013 na het faillissement van de voormalige exploitant Golf Goed de exploitatie van Golfbaan Spaarnwoude in eigen beheer genomen.

Jaarlijkse coupon
De aankoop van een 7,5% Obligatie Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude betekent een belegging met een geprognosticeerd totaalrendement van 7,5% per jaar.* Dit rendement is enkelvoudig lineair voor belasting op jaarbasis berekend, gebaseerd op de jaarlijkse coupon van 7,5%.

Looptijd
De startdatum van de obligatie is 22 oktober 2009. Na maximaal zeven jaar, dus
uiterlijk op 21 oktober 2016, wordt de obligatielening afgelost op 100% van de
nominale waarde. Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude B.V. heeft het recht om de
obligatielening vanaf het vijfde jaar, dus vanaf 21 oktober 2014, in zijn geheel af
te lossen op 100% van de nominale waarde.

Bekijk de foto's >>

Lees het persbericht >>


Toezichthouder en belangenbehartiger obligatiehouders


Kenmerken
Object                                           Heerenstede Golfbaan Spaarnwoude 
                                                    investeert in Golfbaan Spaarnwoude.
Oprichtingsdatum                           22 oktober 2009
Looptijd huurovereenkomst             32 jaar
Geplande looptijd van de obligatie   Minimaal 5 en maximaal 7 jaar
Totale obligatielening                      € 4.500.000,-
Nominale waarde per obligatie         € 2.500,- (minimale afname 5 obligaties) 
Jaarlijkse coupon                           7,5%
Aflossing                                       100%* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten
   bieden geen garantie voor de toekomst.