Oranjeveste I CV

Object
Het object is uitstekend bereikbaar, beschikt over goede faciliteiten waaronder een eigen parkeerplaats en kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt.

Huurder
De huurder van het pand is Coloplast Nederland B.V, een 100% dochter van het Deense beursgenoteerde Coloplast A/S. Coloplast is fabrikant van hoogwaardige medische hulpmiddelen, de onderneming levert rechtstreeks aan ziekenhuizen.

Exploitatierendement
Oranjeveste I CV kent een prognoserendement van 11,6% per jaar.* Via Oranjeveste I CV belegt u in een goed onderhouden kantoorpand op één van de meest representatieve bedrijventerreinen van Amersfoort.

Tussentijdse uitkering
Gedurende de eerste 4 jaren wordt er 7% van het exploitatieresultaat (tussentijds) uitgekeerd. De daarop volgende jaren 8%. Dit jaarlijkse rendement wordt in kwartaaltermijnen uitbetaald.

Bekijk de foto's >>


Bewaarder


Kenmerken
Object                                            Multifunctioneel kantoorpand te Amersfoort
Oprichtingsdatum                            1 november 2005
Looptijd huurovereenkomst              > 9 jaar
Geplande looptijd van de CV            7 - 10 jaar
Totale fondsinvestering                    € 4.400.000,- 
Vreemd vermogen                          € 3.050.000,-
Eigen vermogen                              € 1.350.000,-
Participatiegrootte                           € 2.500,- (minimale afname 4 particpaties)
Prognose uitkering                          Gedurende eerste 4 jaar 7% daarna 8% per
                                                     jaar (per kwartaal achteraf uit te keren)
Exploitatierendement                       11,6% geprognosticeerd gemiddeld rendement
                                                     per jaar


* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde 
   resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.