Tekstgrootte      

Heerenstede Noord CV

Object
Kantorenverzamelgebouw (Pand Noord), gelegen op een bedrijventerrein te Amsterdam, met een ruime spreiding in huurders en variatie in looptijden van de huurcontracten.

Huurders
In Pand Noord zijn circa 50 verschillende bedrijven (huurders) gehuisvest.

Exploitatierendement
Gemiddeld 10,9% per jaar, berekend over 10 jaar.*

Tussentijdse uitkering
De geprognosticeerde uitkering bedraagt 7% van de nominale waarde van een participatie (te weten € 5.000,-), per jaar als rendement uit te keren (per kwartaal een uitkering van 1,75%).

Bekijk de foto's >>


Bewaarder


Kenmerken
Object                                            Kantorenverzamelgebouw
Oprichtingsdatum                            22 mei 2006
Looptijd huurovereenkomst              Gevarieerd
Geplande looptijd van de CV            7 - 10 jaar
Totale fondsinvestering                    € 17.200.000,- 
Vreemd vermogen                          € 11.625.000,-
Eigen vermogen                              € 5.575.000,-
Participatiegrootte                           € 5.000,- (minimale afname 2 participaties)
Prognose uitkering                           7% per jaar (per kwartaal achteraf uit te keren)
Exploitatierendement                       10,9% geprognosticeerd gemiddeld rendement
                                                     per jaar

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde
   resultaten bieden geen garantie voor de toekomst
.