Tekstgrootte      

7,5% Obl. Heerenstede Golf Centrum Rotterdam

Object
De 7,5% Obligatie Heerenstede Golf Centrum Rotterdam investeert in Golf Centrum Rotterdam, het eerste grootschalige golfoefencentrum van Nederland.

Locatie
Golf Centrum Rotterdam ligt middenin een groot verstedelijkt gebied met een aanzienlijk percentage actieve golfers. Het oefencentrum is gesitueerd nabij de A20, op 4 kilometer afstand van het centrum van Rotterdam. Zowel met de auto als met het openbaar vervoer is het goed bereikbaar.

Huurder
Heerenstede heeft eind 2012 na het faillissement van de voormalige exploitant Golf Goed de exploitatie van Golf Centrum Rotterdam in eigen beheer genomen. Op 20 februari jl. is de exploitatie van Golf Centrum Rotterdam overgedragen middels een aandelenoverdracht van Exploitatie Golf Centrum Rotterdam B.V. Op 1 juli 2013 zal het vastgoed (de golfbaan en de opstallen) van Heerenstede Golf Centrum Rotterdam B.V. worden overgedragen aan dezelfde koper.

Jaarlijkse coupon
De aankoop van een 7,5% Obligatie Heerenstede Golf Centrum Rotterdam betekent een belegging met een geprognosticeerd totaalrendement van 7,5% per jaar.* Dit rendement is enkelvoudig lineair voor belasting op jaarbasis berekend, gebaseerd op de jaarlijkse coupon van 7,5%.

Looptijd
De Obligatielening Heerenstede Golf Centrum Rotterdam is op 1 juli 2013 volledig vervroegd afgelost.

Bekijk de foto's >>


Toezichthouder en belangenbehartiger obligatiehouders


Kenmerken
Object                                           Heerenstede Golf Centrum Rotterdam 
                                                    investeert in Golf Centrum Rotterdam.
Oprichtingsdatum                           28 april 2010
Looptijd huurovereenkomst             18,8 jaar
Geplande looptijd van de obligatie   Minimaal 5 en maximaal 7 jaar
Totale obligatielening                      € 2.820.000,-
Nominale waarde per obligatie         € 1.000,- (minimale afname 12 obligaties) 
Jaarlijkse coupon                           7,5%
Aflossing                                       100%


* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten
   bieden geen garantie voor de toekomst.

 


Vergadering obligatiehouders

Op 15 maart 2013 heeft er een vergadering plaatsgevonden voor de obligatiehouders van de 7,5% Obligatie Heerenstede Golfcentrum Rotterdam.
Lees hier de notulen >>