Tekstgrootte      

7,5% Obl. Heerenstede Duitsland Winkelfonds III

Objecten
Het gaat om kwalitatief hoogwaardig vastgoed op eigen grond, gelegen op gunstige en goed bereikbare locaties en met twee grote ondernemingen als huurders, REWE Markt en Aldi. Drie panden zijn opgeleverd en al in gebruik genomen door de huurders, de voorziene oplevering van het vierde pand is in februari 2012. Bij oplevering wordt dit pand direct in gebruik genomen door de betreffende huurder en gaat de huurovereenkomst in.

Quierschied, Rathausstraße
Dit pand heeft een oppervlakte van in totaal 1.750 m². De kavel omvat 6.432 m², waarop zich zo’n 133 parkeerplaatsen bevinden. Vanaf 26 november 2010 is het pand voor 15 jaar gehuurd door REWE Markt. De jaarlijkse huursom bedraagt € 225.504,-. Quierschied ligt in de deelstaat Saarland.

Schmelz-Hüttersdorf, Berliner Straße
Dit pand, met een oppervlakte van 1.900 m², bevindt zich op een kavel van 6.967 m², met zo’n 90 parkeerplaatsen. REWE Markt heeft voor dit pand een huurovereenkomst afgesloten van 15 jaar, expirerend op 30 juni 2026. De jaarlijkse huursom bedraagt € 228.000,-. Schmelz-Hüttersdorf ligt eveneens in de deelstaat Saarland.

Algermissen, Marktstraße 
Dit pand heeft een vloeroppervlakte van 2.100 m² en is gebouwd op een ruime kavel van 6.646 m². Op deze kavel zijn 94 parkeerplaatsen gerealiseerd. Ook dit pand wordt door REWE Markt gehuurd voor een periode van 15 jaar, vanaf 1 september 2011. De jaarlijkse huursom bedraagt € 284.760,-. Algermissen bevindt zich in de deelstaat Nedersaksen.

Eichenzell, Fuldaer Straße
Dit pand bevindt zich in Eichenzell, in de Duitse deelstaat Hessen, en heeft een vloeroppervlakte van in totaal 1.615 m². De kavel, met zo’n 97 parkeerplaatsen, omvat 6.377 m². Dit pand wordt naar verwachting in februari 2012 opgeleverd aan de huurder Aldi GmbH & Co. KG. Deze huurder is een huurovereenkomst voor 15 jaar aangegaan. De jaarlijkse huursom bedraagt € 191.862,-.

Bekijk hier de foto's >>

Jaarlijkse coupon 
Heerenstede Duitsland Winkelfonds III B.V. betaalt u over de obligatielening een vaste rente van 7,5% per jaar, die jaarlijks in vier termijnen (1,875%) achteraf per kalenderkwartaal wordt uitgekeerd. Aangezien het eerste en het laatste kwartaal gebroken kwartalen zijn, is de rente-uitkering in deze kwartalen naar rato. De rente wordt berekend over de nominale waarde. De nominale waarde bedraagt € 1.000,- per obligatie.

Looptijd 
De startdatum is 1 december 2011 en de einddatum 30 november 2018. U ontvangt op de einddatum 100% van de nominale waarde. Het is mogelijk dat de obligatielening na het vijfde jaar, dus vanaf 30 november 2016, vervroegd wordt afgelost op 100% van de nominale waarde.


Toezichthouder en belangenbehartiger obligatiehouder


Kenmerken
Objecten                                       Heerenstede Duitsland Winkelfonds III investeert 
                                                    in 4 supermarktvestigingen in verschillende 
                                                    regio’s in Duitsland.
Plaatsingsdatum                            1 december 2011
Looptijd huurovereenkomst            Huurcontracten afgesloten voor 15 jaar
Geplande looptijd van de obligatie   Minimaal 5 en maximaal 7 jaar
Totale obligatielening                     € 5.000.000
Nominale waarde per obligatie        € 1.000,-
Jaarlijkse coupon                           7,5%
Aflossing                                       100%