Tekstgrootte      

10% Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed

Object
Een drie verdiepingen tellend kantoorpand in Telgte (Duitsland), met een bruto vloeroppervlak van 3.954 m2, voorzien van de nieuwste ontwikkelingen op technisch gebied.

Huurder
Het pand is geheel volgens de eisen en specificaties van Takko Holding GmbH gebouwd. Takko heeft een huurcontract getekend met een looptijd van 25 jaar. 

Takko Holding GmbH is de houdstermaatschappij van verschillende werkmaatschap-
pijen waarbinnen de bedrijfsactiviteiten, veelal per land, zijn ondergebracht. Met haar 1.200 kledingwinkels verspreid over geheel Europa richt zij zich met een gunstig prijsbeleid op een zeer breed publiek in het segment ‘vrijetijdskleding’. Het is één van de grootste kledingbedrijven van Duitsland. 

Takko is al 25 jaar zeer succesvol en kent een krachtige groei.

Jaarlijkse coupon
De aankoop van een 10% Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed betekent een belegging met een geprognosticeerd totaalrendement van 13% per jaar.* Dit rendement is enkelvoudig lineair voor belasting op jaarbasis berekend en gebaseerd op de jaarlijks uit te keren coupon van 10% en een einduitkering van 121% van de hoofdsom na 7 jaar.

Looptijd

  • De coupon wordt per kwartaal achteraf aan de houders van de 10% Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed uitbetaald. Deze uitkering bedraagt 10% van de nominale waarde van de 10% Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed van € 100.000,- (per kwartaal een uitkering van 2,5%).
  • De aflossingskoers aan het einde van de looptijd (7 jaar) bedraagt 121%.
  • Het totale rendement van de 10% Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed bedraagt 13% op jaarbasis.
  • De 10% Obligatie Heerenstede Duitsland Vastgoed is geheel vervroegd aflosbaar vanaf het 5e jaar (er geldt dan een aflossingspremie van 3% per jaar). 

Bekijk de foto's >>


Kenmerken
Object                                            Kantoorgebouw gelegen op een bedrijven-
                                                     terrein te Telgte in Duitsland, ter grootte van
                                                     3.955 m2 (bruto vloer oppervlakte)
Oprichtingsdatum                            29 juni 2007
Looptijd huurovereenkomst              25 jaar (ingaande per oplevering van
                                                     het object)
Geplande looptijd van de obligatie    Circa 7 jaar
Totale obligatielening                       € 2.000.000,- 
Nominale waarde per obligatie          € 100.000,- 
Jaarlijkse coupon                            10%
Aflossing                                        121%


* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde 
   resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.