• Home
  • > Uw vermogen ieder jaar minder waard
Tekstgrootte      

Uw vermogen ieder jaar minder waard

In het huidige economische klimaat is het voor beleggers zeer lastig om een goed rendement te behalen met daarbij een acceptabel risico. Door de economische ontwikkelingen en de turbulentie in de wereld staat er veel vermogen ‘geparkeerd’ op spaarrekeningen. Mede door dit grote aanbod van spaargeld is de rente aanzienlijk gedaald. De rente is nu zelfs lager dan de vermogensrendementsheffing van 1,2%. Dit betekent dat uw vermogen dat u op een spaarrekening aanhoudt jaarlijks minder waard wordt. En daarbij is de inflatie nog niet eens meegenomen!

Beleggen?

Dan maar beleggen? Maar waarin gaat u dan beleggen? Via de beurs in aandelen? Met alle daarbij horende koersrisico’s? Heerenstede Vastgoed is van mening dat het verstandig kan zijn om naar vastgoedbeleggingen te kijken. Beleggingen die zich doorgaans kenmerken als een lange termijn belegging met een relatief stabiel risico/rendementsprofiel. Ook in de vastgoedmarkt is de afgelopen jaren veel gebeurd. Door alle afwaarderingen van vastgoed zijn de prijzen genormaliseerd, waardoor de risico/rendementsverhouding interessanter is geworden.

Besloten vastgoedfondsen

Heerenstede speelt met haar Besloten Vastgoedfondsen op deze kansen in. We zijn voor deze fondsen continu op zoek naar interessante vastgoedprojecten die vervolgens aan een zeer beperkt aantal beleggers worden aangeboden. Dergelijke beleggingsproducten kenmerken zich o.a. door hogere deelnamebedragen (meestal rond de € 100.000,-). Door de gekozen ‘fondsstructuur’ wordt de belegger (mede) eigenaar van het vastgoed. Dit betekent dat u naast het directe jaarlijkse rendement tevens profiteert van een eventuele verkoopwinst. 

Onze werkwijze

Onze werkwijze bij deze besloten vastgoedfondsen is anders dan beleggers doorgaans gewend zijn. Heerenstede heeft een groep beleggers rond zich verzameld, die in een vroeg stadium geïnformeerd willen worden als er zich een interessante beleggingsmogelijkheid voor doet. Er wordt dan een kort en bondig beleggingsoverzicht van de belegging en het verwachte rendement aan deze groep toegezonden. Voor de geïnteresseerde personen volgt dan een informele bijeenkomst in klein comité, waarin het project uitgebreid gepresenteerd en verder besproken wordt en waarin wordt aangegeven of zij in het project willen participeren. Deze beleggers worden hiermee in een vroeg stadium betrokken bij het betreffende vastgoedproject.

Heerenstede beoordeeld vervolgens of er voldoende interesse bestaat en of het bijeenbrengen van het te investeren bedrag ook realistisch is. Het kan dan ook voorkomen dat in het verdere due dilligence (= aankoop) traject het project toch ongeschikt blijkt, dan wordt het alsnog afgeblazen. Daarom vinden niet alle gepresenteerde beleggingsproposities in alle gevallen doorgang. Heerenstede staat inmiddels bekend om haar kritische houding tegenover de haar aangeboden vastgoedprojecten.  

Wilt u ook tot deze selecte groep beleggers behoren?

Vindt u het ook interessant om in een vroeg stadium betrokken te worden bij interessante vastgoedbeleggingen? Vult u dan het antwoordformulier in, waarna wij contact met u opnemen.